Social media marketing

Upravljanje sadržajem i komunikacijom na društvenim mrežama
AboutAbout

Vizualni Identitet

 • Osmišljavanje i izrada vizualnog identiteta za društvene mreže (cover, profilna fotografija, template objava, oglasi, vizuali)
 • Osmišljavanje i dizajn objava, buttons highlight, potpisa i dodatnih elemenata za sve društvene mreže
 • Dizajniranje elemenata koji se koriste pri spremanju materijala sukladno s djeatnošću i vizualnim indentitetom brenda

Osnovno postavljanje

 • Otvaranje i podešavanje profila društvenih mreža
 • Prijenos dogovorenog vizualnog identiteta
 • Unos neophodnih tekstualnih dijelova koristeći SEO i copywriting smjernice
 • Podrška pri otvaranju Business računa, managera te kontaktiranje stranih inozemnih agenata
 • Izrada i podešavanje AD računa i Facebook Pixela
 • Postavljanje Facebook Store-a po potrebi

Upravljanje i vođenje

 • Priprema i postavljanje 3-5 tjednih objava koristeći postavljen vizualni identitet i dogovorene tekstove na Facebook i Instagram mreži
 • Obrada fotografija, slika, audio i video materijala u sklopu objava
 • Odabir najboljih hashtag-ova za objave (po objavi) i kreiranje novih za potrebe širenja brenda
 • Praćenje komentara, poruka i uporaba bot/auto messaging sistema
 • Postavljanje objava (stories, reels, IGTV)
 • Mogućnost vođenja društvenih mreža na Hrvatskom i Engleskom jeziku
 • Mogućnost komuniciranja s klijentima engleskog govornog područja

Uz svaku uslugu nudimo konzultacije, analize i kreiranje dugoročnog plana i marketniške strategije koja će vam omogućiti najbolje poslovne rezultate.

Oglašavanje

 • Definiranje ciljane grupe korisnika
 • Analiza konkurencije
 • Definiranje ciljeva kampanje
 • Korištenje Boost/Promote oglašavanja
 • Korištenje standardnih kampanja i oglasa
 • Izrada vizualnih materijala (fotografija i video), te teksta
 • Analiza učinkovitosti kampanje
 • Tekst slijedi  SEO i copywriting smjernice

Dodatne mreže

 • Mogućnost vođenja društvenih mreža i profila (Twitter, LinkedIn, TikTok, Pinterest, YouTube, Vimeo, Tumblr, VKontakte itd.)
 • Mogućnost kreiranja email marketinških kampanja

Community Management

 • Praćenje komunikacije na društvenim mrežama
  (komentari, poruke, inboks, DM, tagovi)
 • Uklanjanje nepoželjnih komentara i poruka
 • Odgovaranje na upite i poruke
 • Interakcija s pratiocima, komentiranje njihovih objava
 • Gotovi odgovori za česta pitanja i upite o suradnji

Analiza i konsultacije

 • Analiza dostavljenog materijala i profila
 • Analiza tržišta i primjera dobre prakse
 • Savjetovanje o načinu slikanja i snimanja
 • Savjetovanje o načinu obrade fotografije
 • Savjetovanje o načinu obrade video materijala
 • Savjetovanje o izradi glavnih vizuala, objava (stories, reels, IGTV)
 • Savjetovanje o tekstualnom sadržaju i korištenju tagova
 • Po potrebi nudimo usluge fotografa

iStudio Design

Za više informacija o našim uslugama, obratite nam se
bez obaveze ili ugovorite sastanak.

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak: 08 – 18h
subota: 09 – 16h

E-mail

[email protected]

contact-section